Αρχική Σελίδα
Επικοινωνήστε μαζί μας ΚΕΠ Δημοσκοπήσεις Σύνδεσμοι Χάρτης Ιστοχώρου Βρείτε μας στο Facebook Blog
  Αρχική Σελίδα  
Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Δήμος » Διοίκηση » Δήμαρχος | Αντιδήμαρχοι | Δημοτικό Συμβούλιο | Επιτροπές | Τοπικά Συμβούλια | Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης
Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης

Μιχάλης Ευάγγελος (του Σταμ.)
Μιχάλης Ευάγγελος (του Σταμ.)Bιοτεχνολόγος
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, 19010 Καλύβια
2299320370

                             Συνδημότες και Συνδημότισσες,
 
Από τις 26 Φεβρουαρίου του 2015 με την επανεκλογή μου απ΄ το Δημοτικό Συμβούλιο, έχω την τιμή να εκπροσωπώ το θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο μας.
 
Πρόκειται για ένα νέο θεσμό, που σκοπό έχει να διευκολύνει την επίλυση διαφορών που προκύπτουν στην επαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες του Δήμου.
 
Είναι αδιαμφισβήτητο πως πολλές φορές η αποτελεσματικότητα των δημοτών υπηρεσιών είναι μακριά από τα ζητούμε να  του δημότη, κάνοντας τον είτε να απογοητεύεται ή ακόμα χειρότερα να νιώθει πως αδικείται.
 
Η δουλειά του Συμπαραστάτη είναι να εξετάσει το οποιοδήποτε πρόβλημα του αναφερθεί και να βοηθήσει ώστε να δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση, μέσω της θεσμοθετημένης πια εσωτερικής διαβούλευσης με την υπηρεσία και να απαντήσει εγγράφως στον ενδιαφερόμενο εντός 30 ημερών.
 
Παράλληλα οι δικές του προτάσεις, είτε στους καθ΄ύλην αρμόδιους, είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορούν να συμβάλλουν ώστε οι υπηρεσίες να γίνουν πιο αποτελεσματικές στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
 
Στόχος μου είναι, η λειτουργία αυτού του νέου θεσμού να βοηθήσει ώστε ο Δήμος Σαρωνικού να διατηρήσει το ανθρώπινο πρόσωπο που είχαν οι Δήμοι και οι Κοινότητες που τον απαρτίζουν πριν την συνεννόηση  τους. Παράλληλα όμως να είναι σύγχρονος και αποδοτικός προς τους δημότες.
 
Στο πρόσωπο του Συμπαραστάτη, ο κάθε δημότης πρέπει να βλέπει τον δικό του άνθρωπο στο Δήμο!

 Έντυπο Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης


                           

 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
           
 Αρ. Πρωτοκόλλου:
 
 
Ι. Ατομικάστοιχεία ΔημότηήΕπιχείρησης
 
ΟΝΟΜΑ:...............................................................................................................................................
ΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ..............................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(ΔΗΜΟΣ):....................................................................................
ΟΔΟΣ:..................................................................................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ:............................................................................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣΔΕΛΤΙΟΥΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:..........................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:....................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ:...............................................................................
 
ΙΙ. Αφοράτηνυπηρεσία/επιχείρηση/νομικόπρόσωποΔήμουΣαρωνικού
 
..............................................................................................................................................................
 
ΙΙΙ. Τοπρόβλημα  πουαντιμετωπίζειοΔημότηςήηΕπιχείρηση
 
1. Πότεπαρουσιάστηκετοπρόβλημα: (ημερομηνία) -Σύντομηπεριγραφήτουπροβλήματος:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ΜεποιονεκπρόσωποτουΔήμουσυζητήσατε; (προαιρετικό): ........................................................
3. ΠοιαήτανητυχόναπάντησητουΔήμου; ........................................................................................
4. Ποιοείναιτοαίτημάσαςτώρα; ........................................................................................................
5. Έχετεαπευθυνθείκαισεάλλεςαρχέςγιατηνεπίλυσήτου; Σεποιες;.............................................. ..............................................................................................................................................................
 
IV. Προσκομιζόμεναέγγραφα
1............................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................
 
                                                                                    ΔήμοςΣαρωνικού, ..................................
                                                                                   ΟΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ/ ΗΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑ
                                                                                                       
                                                                                                         (υπογραφή) 


12
 
 
12