Αρχική Σελίδα
Επικοινωνήστε μαζί μας ΚΕΠ Δημοσκοπήσεις Σύνδεσμοι Χάρτης Ιστοχώρου Βρείτε μας στο Facebook Blog
  Αρχική Σελίδα  
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δήμου Σαρωνικού
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Δήμος » Διοίκηση » Δήμαρχος | Αντιδήμαρχοι | Δημοτικό Συμβούλιο | Επιτροπές | Τοπικά Συμβούλια | Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης
Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης

Μιχάλης Ευάγγελος (του Σταμ.)
Μιχάλης Ευάγγελος (του Σταμ.)Bιοτεχνολόγος
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, 19010 Καλύβια
2299320370

 Έντυπο Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης


 
 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
           
 Αρ. Πρωτοκόλλου:
 
 
Ι. Ατομικάστοιχεία ΔημότηήΕπιχείρησης
 
ΟΝΟΜΑ:...............................................................................................................................................
ΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ..............................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(ΔΗΜΟΣ):....................................................................................
ΟΔΟΣ:..................................................................................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ:............................................................................................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣΔΕΛΤΙΟΥΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:..........................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:....................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ:...............................................................................
 
ΙΙ. Αφοράτηνυπηρεσία/επιχείρηση/νομικόπρόσωποΔήμουΣαρωνικού
 
..............................................................................................................................................................
 
ΙΙΙ. Τοπρόβλημα  πουαντιμετωπίζειοΔημότηςήηΕπιχείρηση
 
1. Πότεπαρουσιάστηκετοπρόβλημα: (ημερομηνία) -Σύντομηπεριγραφήτουπροβλήματος:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ΜεποιονεκπρόσωποτουΔήμουσυζητήσατε; (προαιρετικό): ........................................................
3. ΠοιαήτανητυχόναπάντησητουΔήμου; ........................................................................................
4. Ποιοείναιτοαίτημάσαςτώρα; ........................................................................................................
5. Έχετεαπευθυνθείκαισεάλλεςαρχέςγιατηνεπίλυσήτου; Σεποιες;.............................................. ..............................................................................................................................................................
 
IV. Προσκομιζόμεναέγγραφα
1............................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................
 
                                                                                    ΔήμοςΣαρωνικού, ..................................
                                                                                   ΟΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ/ ΗΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΑ
                                                                                                       
                                                                                                         (υπογραφή) 


12
 
 
12