Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΑΣΞΩ1Ξ-4ΗΧ 22/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2704 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η ΑΡ. 205/20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/20
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΤΛΨΩ1Ξ-Γ1Ε 22/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1640 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ8ΟΓΩ1Ξ-Β2Ρ 22/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2636 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ω18ΧΩ1Ξ-ΗΑ2 22/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2635 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΧΩΙΩ1Ξ-ΩΛΨ 22/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2634 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ω3ΚΨΩ1Ξ-8ΓΔ 22/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2633 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΦΝΛΩ1Ξ-ΚΓ6 22/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2632 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΣΛ0Ω1Ξ-ΒΨ7 22/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2631 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 69ΥΘΩ1Ξ-0ΞΧ 22/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2629 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΦΓ4Ω1Ξ-ΑΤ5 22/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2627 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΗ8ΧΩ1Ξ-ΛΛΥ 22/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2630 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΛΤΜΩ1Ξ-Φ7Μ 22/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2628 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-90 για :ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ Μ.Κ. ΣΥΜΒ. ΕΚΤΑΚΤΟΥ(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 05/07-31/12/2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 282/2205/09-02-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ν . 18265)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6Φ4ΕΩ1Ξ-45Μ 19/02/2021 Αρ. Πρωτ.: Α-90 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-89 για :ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΩΙΝΑ & ΒΡΑΔΙΝΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 4/2020)(Νο 18272)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6Γ0ΗΩ1Ξ-ΜΕ1 19/02/2021 Αρ. Πρωτ.: Α-89 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-88 για :ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΩΙΝΑ & ΒΡΑΔΙΝΑ ΣΥΜΒ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ) Ν.18272
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΔΣΑΩ1Ξ-ΖΩΤ 19/02/2021 Αρ. Πρωτ.: Α-88 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-87 για :ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΩΙΝΑ & ΒΡΑΔΙΝΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (Νο 18272)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3Θ4Ω1Ξ-ΔΒ0 19/02/2021 Αρ. Πρωτ.: Α-87 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-86 για :ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΩΙΝΑ & ΒΡΑΔΙΝΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (Νο 18272)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΖΥΩΩ1Ξ-ΛΩΠ 19/02/2021 Αρ. Πρωτ.: Α-86 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-85 για :ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΒΡΑΔΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΩΙΝΑ & ΒΡΑΔΙΝΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (Νο 18272)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝ9ΕΩ1Ξ-ΩΒΝ 19/02/2021 Αρ. Πρωτ.: Α-85 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-84 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 (Ν.18270)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΞΞΩ1Ξ-8ΕΛ 19/02/2021 Αρ. Πρωτ.: Α-84 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-83 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 (Ν.18270)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 67ΠΗΩ1Ξ-ΤΓΓ 19/02/2021 Αρ. Πρωτ.: Α-83 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 212