Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Αποφάσεις

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ0Κ2Ω1Ξ-Ε46 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6989 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 60ΦΟΩ1Ξ-ΖΥΨ 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6988 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΔ4ΧΩ1Ξ-2ΙΣ 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6987 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 64ΚΨΩ1Ξ-ΛΘ1 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6866 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΖΙΜΩ1Ξ-ΗΣΕ 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6865 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΑΥ9Ω1Ξ-ΛΥΡ 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6864 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ω0Τ7Ω1Ξ-ΤΥ7 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6863 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 677ΧΩ1Ξ-134 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6862 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΞΙΩΩ1Ξ-ΓΛΘ 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6861 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΘΥ4Ω1Ξ-ΘΒ1 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6859 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΑΝΛΩ1Ξ-Λ0Ξ 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6858 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 68ΤΖΩ1Ξ-ΧΣ1 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6856 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΛΩ0Ω1Ξ-ΦΧ9 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6855 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6Ε83Ω1Ξ-432 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6853 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΘΘΛΩ1Ξ-Φ6Ο 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6852 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Oρισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΗ62Ω1Ξ-8Η4 12/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6910 Αρ. Αποφ.: 934 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποίηση Απόφαση Δημάρχου για συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων Δήμου Σαρωνικού_2021
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΩΚΜΩ1Ξ-5ΙΞ 10/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 911-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
εξουσιοδότηση υπαλλήλου
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΥΔΙΩ1Ξ-ΨΝ5 10/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 907-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΞΓΣΩ1Ξ-2ΡΙ 06/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 896-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΝΗΗΩ1Ξ-Φ66 06/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 897-21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 100