Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

Δημοτικό Συμβούλιο

Προεδρείο

Ράπτη Δήμητρα
2299320311, 6973042532
dimitraerapti@gmail.com,proedrosds@kalivia.gr
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος επιτροπής ισότητας Δήμου Σαρωνικού, Υπεύθυνη Βρεφικής Ανάπτυξης Δήμου Σαρωνικού
CV
Γκέραλης Σάββας
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κόλλιας Μιχαήλ
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου, Σύμβουλος

Συμπολίτευση

Γαλάνης Χαράλαμπος
Κοινότητα Σαρωνίδας
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Γκίκας Κωνσταντίνος
Κοινότητα Κουβαρά
Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας & Εμπορίου
Γκίνη Μαρία
ginimal@hotmail.com
Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Εντεταλμένη Σύμβουλος
Γκίνης Χρήστος
2299 320308, 2299 320324 & 2299 320355
dkalivia@otenet.gr
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Δήμαρχος
CV
Ζεκάκος Ευάγγελος
zeevag@yahoo.gr
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αντίστοιχων Οργανικών Μονάδων
Καραγιάννης Αθανάσιος
Αντιδήμαρχος Αναβύσσου, Δημοτικός Σύμβουλος
Κυριακόπουλος Ιωάννης
Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Τουρισμού
Μπούτσης Βασίλειος
billboutsis@yahoo.gr
Κοινότητα Καλυβίων
Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων
Παπαχρήστου Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ανάπτυξης, Σύμβουλος
Πατσιαούρας Ηλίας
Κοινότητα Αναβύσσου
Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας, Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής
Πουλόπουλος Νικόλαος
Εντεταλμένος Σύμβουλος, Πρόεδρος "ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ"
Ράπτη Δήμητρα
2299320311, 6973042532
dimitraerapti@gmail.com,proedrosds@kalivia.gr
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος επιτροπής ισότητας Δήμου Σαρωνικού, Υπεύθυνη Βρεφικής Ανάπτυξης Δήμου Σαρωνικού

Ελάσσων Αντιπολίτευση

Γαλανοπούλου Σουλτάνα (Τάνια)
Σύμβουλος
Κόλλιας Μιχαήλ
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου, Σύμβουλος
Κολοκοτρώνης Αλέξανδρος
Σύμβουλος
CV
Τσιγαρίδας Χρήστος
6936544087
tsigaridasxristos@gmail.com
Σύμβουλος
Σημαντική Ανακοίνωση