Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Δημοτικό Συμβούλιο

Προεδρείο

Ράπτη Δήμητρα
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Γκέραλης Σάββας
6948116464
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βιογραφικό

Συμπολίτευση

Γαλάνης Χαράλαμπος
Κοινότητα Σαρωνίδας
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Γκίκας Κωνσταντίνος
Κοινότητα Κουβαρά
Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας & Εμπορίου
Γκίνη Μαρία
Σύμβουλος
Γκίνης Γ. Σταμάτης
6986541312
Βιογραφικό
Ζεκάκος Ευάγγελος
zeevag@yahoo.gr
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αντίστοιχων Οργανικών Μονάδων
Βιογραφικό
Καραγιάννης Αθανάσιος
Σύμβουλος
Κυριακόπουλος Ιωάννης
Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Τουρισμού
Μπούτσης Βασίλειος
Κοινότητα Καλυβίων
Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων
Παπαχρήστου Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ανάπτυξης, Σύμβουλος
Πατσιαούρας Ηλίας
Κοινότητα Αναβύσσου
Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής Πολιτικής
Πουλόπουλος Νικόλαος
Σύμβουλος, Πρόεδρος "ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ"

Μείζων Αντιπολίτευση

Ακούσογλου Σάββας
Σύμβουλος
Αλεξόπουλος Βασίλειος
Σύμβουλος
Γκίνης Γ. Σταμάτης
6986541312
Βιογραφικό
Καρούμπαλη – Καραμάνη Ακριβή
Σύμβουλος
Κόλλια Μαρία
2299 320311
Βιογραφικό
Λιοδακάκης Δημήτριος
Βιογραφικό
Μπουκοβάλας Ηλίας
6986541315
Εργοδηγός Μηχανολόγος
Παπασταμέλου – Γκούμα Αικατερίνη
2299 320312, 6986541316
Διοικητικός Υπάλληλος
Βιογραφικό
Σωφρόνης Γεώργιος
2299 320300 (Δημαρχείο - Καλύβια), 6980605050
Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (ACG)
Βιογραφικό
Χαρίτος Εμμανουήλ
2291 0 41220
Βιογραφικό

Ελάσσων Αντιπολίτευση

Γαλανοπούλου Σουλτάνα (Τάνια)
Σύμβουλος
Κόλλιας Μιχαήλ
Σύμβουλος
Κολοκοτρώνης Αλέξανδρος
Σύμβουλος
Τσιγαρίδας Χρήστος
Σύμβουλος