Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

Νέα

Πέμπτη 25.11.2021

25 Νοεμβρίου – Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών

25 Νοεμβρίου – Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών.

Λέμε ΟΧΙ στη ΒΙΑ! Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια! Μαθαίνουμε να ΑΜΥΝΟΜΑΣΤΕ, μεταφορικά και κυριολεκτικά!!

Επιτροπή Ισότητας Δήμου Σαρωνικού

 

(Ευχαριστούμε τον κ. Σπύρο Κουρούκλη για την παραχώρηση του βίντεο με τις τεχνικές αυτοάμυνας)