Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

Όλα τα πρόσωπα αντιδημαρχίας για κάθε υπηρεσία του Δήμου μας.
Απόφαση Νέων ΑντιδημάρχωνΟρισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Καραγιάννης Αθανάσιος
Αντιδήμαρχος Αναβύσσου, Δημοτικός Σύμβουλος
Γαλάνης Χαράλαμπος
Κοινότητα Σαρωνίδας
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Γκίκας Κωνσταντίνος
Κοινότητα Κουβαρά
Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας & Εμπορίου
Κυριακόπουλος Ιωάννης
Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Τουρισμού
Μπούτσης Βασίλειος
billboutsis@yahoo.gr
Κοινότητα Καλυβίων
Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων
CV
Ζεκάκος Ευάγγελος
zeevag@yahoo.gr
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αντίστοιχων Οργανικών Μονάδων
Παπαχρήστου Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ανάπτυξης, Σύμβουλος
Σημαντική Ανακοίνωση