Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

Όλα τα πρόσωπα αντιδημαρχίας για κάθε υπηρεσία του Δήμου μας.
Απόφαση Νέων ΑντιδημάρχωνΟρισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

Γαλάνης Χαράλαμπος
Κοινότητα Σαρωνίδας
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Γκίκας Κωνσταντίνος
Κοινότητα Κουβαρά
Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας & Εμπορίου
Γκίνης Χρήστος
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων
Κυριακόπουλος Ιωάννης
Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Τουρισμού
Μπούτσης Βασίλειος
billboutsis@yahoo.gr
Κοινότητα Καλυβίων
Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων
Πατσιαούρας Ηλίας
Κοινότητα Αναβύσσου
Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής Πολιτικής
CV
Ζεκάκος Ευάγγελος
zeevag@yahoo.gr
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αντίστοιχων Οργανικών Μονάδων
Παπαχρήστου Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ανάπτυξης, Σύμβουλος