Δήμος
Σαρωνικού
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

Όλα τα πρόσωπα αντιδημαρχίας για κάθε υπηρεσία του Δήμου μας.
Απόφαση Νέων ΑντιδημάρχωνΟρισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων

CV
Τσιγαρίδας Χρήστος
6936544087
tsigaridasxristos@gmail.com
Αντιδήμαρχος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Κολοκοτρώνης Αλέξανδρος
Αντιδήμαρχος
Πατσιαούρας Ηλίας
Κοινότητα Αναβύσσου
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής
Γκίκας Κωνσταντίνος
Κοινότητα Κουβαρά
Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας & Εμπορίου
Κυριακόπουλος Ιωάννης
Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Τουρισμού
Μπούτσης Βασίλειος
billboutsis@yahoo.gr
Κοινότητα Καλυβίων
Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων
CV
Ζεκάκος Ευάγγελος
zeevag@yahoo.gr
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αντίστοιχων Οργανικών Μονάδων
Σημαντική Ανακοίνωση