Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σαρωνικού

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σαρωνικού (ΚΕΔΣΑ ) αποτελεί συγχώνευση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αναβύσσου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλυβίων (Κ.Ε.Δ.ΚΑ.) σύμφωνα με το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 933/23.05.2011.
Έχει εντάξει στους σκοπούς της προγράμματα δράσης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, η εφαρμογή των οποίων αφορά στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς («Νέα Δομή» Παιδικός Σταθμός Δήμου Καλυβίων και «Νέα Δομή» Παιδικός Σταθμός Καλυβίων περιοχής Λαγονησίου), το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Επίσης στους σκοπούς της περιλαμβάνονται :

 1. Προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον όπως :
  1. Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών.
  2. Η προστασία και η διαχείριση των υδάτινων πόρων κλπ.
 2. Προγράμματα που αφορούν στην ανάπτυξή όπως:
  1. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής κλπ.

Η Επιχείρηση διοικείται από επταμελές διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους:

 • Αλεξόπουλος Βασίλειος (Δημ. Σύμβουλος Πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον κ.Μποστανίτη Αντώνιο (Δημ, Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
 • Παπασταμέλου – Γκούμα Αικατερίνη (Δημ. Σύμβουλος Πλειοψηφίας), με αναπληρωτή την κα Κόλλια Μαρία (Δημ, Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
 • Γκίνη Μαρία (Δημ. Σύμβουλος Μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον κ.α Τσαλικίδη Μανώλη (Δημ, Σύμβουλος Μειοψηφίας)
 • Μπουλαμάτση Κωνσταντίνα (Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα)
 • Κατινάρης Κων/νος (Δημότης) με αναπληρωτή τον κ. Μενεγάκη Αδάμ
 • Βακάλη Αικατερίνη (Eκπρόσωπος εργαζομένων) με αναπληρωτή τον κ. Μακροδημήτρης Ιωάννης (Δημότη)
 • Κολαξής Γεράσιμος με αναπληρωτή τον κ. Παπουτσή Αθανάσιο
Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο κ. Αλεξόπουλος Βασίλειος. Αντιπρόεδρος ορίζεται η κα Παπασταμέλου – Γκούμα Αικατερίνη.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.
Πόροι της Επιχείρησης:
 • Χρηματοδότηση από το Δήμου Σαρωνικού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο.
 • Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών φορέων.
 • Δωρεές
 • Παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς της Επιχείρησης προς τρίτους.

Α.Δ.Μ.Κ.Ε.Σ.

Η Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού (ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ)  σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της, (ΦΕΚ 3173/26.05.2011) έτσι όπως καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, αποτελεί μια Μονοπρόσωπη Εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Δήμο Σαρωνικού στους σκοπούς της οποίας περιλαμβάνονται :

 • Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σαρωνικού και η εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων αυτού.
 • Η κατασκευή και συντήρηση όλων των βασικών έργων υποδομής όπως οδοποιία, ύδρευση και αποχέτευση που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σαρωνικού.
 • Η ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση, διοίκηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων και των εγκαταστάσεών τους σε ακίνητη περιουσία του Δήμου.

A. Η ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους :

 1. Αδάμης Μιχαήλ με αναπληρωτή  τον κ. Μπούτση Βασίλειο
 2. Χαρίτος Εμμανουήλ με αναπληρωτή  τον κ. Αποστόλου Απόστολο
 3. Κωνσταντέλος Ανδρέας του Βασιλείου  με αναπληρωτή  τον Ζεκάκο Ευάγγελο του Νικολάου,
 4. Καρακασίλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου με αναπληρωτή τον Κολαξή Γεράσιμο
 5. Καμπουρόπουλος Λουκάς (Δημότης) μέλος, με αναπληρωτή την Μιχαηλίδου- Τσιγαρίδα Σοφία
 6. Μπολιεράκης Γεώργιος του Ελευθερίου με  αναπληρωτή τον Γαλάνη  Νικόλαο
 7. Σωτήρχος Γεώργιος, με αναπληρωτή τον Κίτσο Ιωάννη
 8. Σαρρής Σοφοκλής του Νικολάου (Δημότης) μέλος, με αναπληρωτή τον Παπουτσή Αθανάσιο
 9. Σόφος Δημήτριος (Διευθύνοντας Σύμβουλος)
Β.  Πρόεδρος της εταιρείας ορίζεται ο κ. Αδάμης Μιχαήλ. Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Χαρίτος Εμμανουήλ.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.

Γ. Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται ο κ. Σόφος Δημήτριος.