Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σαρωνικού

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σαρωνικού (ΚΕΔΣΑ ) αποτελεί συγχώνευση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αναβύσσου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλυβίων (Κ.Ε.Δ.ΚΑ.) σύμφωνα με το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 933/23.05.2011.

Έχει εντάξει στους σκοπούς της προγράμματα δράσης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, η εφαρμογή των οποίων αφορά στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς («Νέα Δομή» Παιδικός Σταθμός Δήμου Καλυβίων και «Νέα Δομή» Παιδικός Σταθμός Καλυβίων περιοχής Λαγονησίου), το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Επίσης στους σκοπούς της περιλαμβάνονται :

 1. Προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον όπως :
  1. Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών.
  2. Η προστασία και η διαχείριση των υδάτινων πόρων κλπ.
 2. Προγράμματα που αφορούν στην ανάπτυξή όπως:
  1. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής κλπ.

Η Επιχείρηση διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους:

 1. Καραγιάννη Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωματικό μέλος τον Κυριακόπουλο Ιωάννη
 2. Παπαχρήστου Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος τον Γκίκα Κωνσταντίνο,
 3. Ζεκάκο Ευάγγελο Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος την Γκίνη Μαρία,
 4. Κολοκοτρώνη Αλέξανδρο Δημοτικό Σύμβουλο λοιπών παρατάξεων, με αναπληρωματικό μέλος τον Τσιγαρίδα Χρήστο,
 5. Κόλλια Μιχαήλ Δημοτικό Σύμβουλο,  λοιπών παρατάξεων με αναπληρωματικό μέλος την Ράπτη Δήμητρα, Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης του Δημάρχου
 6. Κόλλια Ευαγγελία εκπρόσωπο Κοινωνικού φορέα της περιοχής με αναπληρώτρια της την Κόλλια Άννα.
 7. Ανδρέου Βασιλική εκπρόσωπο εργαζομένων με αναπληρώτρια την Γκίκα Ελένη
 8. Αθανασόπουλο Αλέξανδρο δημότη,  με αναπληρωματικό μέλος τον Φλωρίδη Βασίλειο,
 9. Σάχνικα Ελισάβετ δημότη, με αναπληρωματικό μέλος τη Γιαννούλα Κυριακή
 10. Βελησσάρη Μαρία δημότη, με αναπληρωματικό μέλος την Καλογεροπούλου Μαρία
 11. Βασιλείου Κωνσταντίνος δημότη, με αναπληρωματικό μέλος την Καγιάννη Μαρία

Από τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης ορίζονται:

 1. Πρόεδρος ο Καραγιάννης Αθανάσιος  του Χρήστου
 2. Αντιπρόεδρος ο Παπαχρήστου Δημήτριος του Σπυρίδωνα

Η θητεία των μελών είναι 2 έτη.

Πόροι της Επιχείρησης:

 • Χρηματοδότηση από το Δήμου Σαρωνικού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο.
 • Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών φορέων.
 • Δωρεές
 • Παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς της Επιχείρησης προς τρίτους.

Α.Δ.Μ.Κ.Ε.Σ.

Η Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού (ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ)  σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της, (ΦΕΚ 3173/26.05.2011) έτσι όπως καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, αποτελεί μια Μονοπρόσωπη Εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Δήμο Σαρωνικού στους σκοπούς της οποίας περιλαμβάνονται :

 • Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σαρωνικού και η εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων αυτού.
 • Η κατασκευή και συντήρηση όλων των βασικών έργων υποδομής όπως οδοποιία, ύδρευση και αποχέτευση που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σαρωνικού.
 • Η ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση, διοίκηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων και των εγκαταστάσεών τους σε ακίνητη περιουσία του Δήμου.
Σημαντική Ανακοίνωση