Δήμος
Σαρωνικού
Σάββατο 25 Μαΐου 2024

Οργανόγραμμα

Διεύθυνση Διοικητικού
  Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
  Τμήμα Δημοτολογίου
  Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης - Ολικής Διαχείρισης Εγγράφων και Μέριμνας
Διεύθυνση Οικονομικών
  Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
  Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
  Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  Τμήμα Τεχνικού Σχεδιασμού – Πολεοδομικών Εφαρμογών και Ποιότητας Ζωής
Διεύθυνση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών
  Τμήμα Ύδρευσης
Γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτωνΓραφείο φροντίδας και περίθαλψης αδέσποτων ζώωνΓραφείο Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
Σημαντική Ανακοίνωση