Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Δήμαρχος

Γκίνης Χρήστος

2299 320308, 2299 320324 & 2299 320355
dkalivia@otenet.gr
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Δήμαρχος
Σημαντική Ανακοίνωση