Δήμος
Σαρωνικού
Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Δημοσιεύσεις

Τρίτη 2.11.2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1/2021 (ΑΔΑ: ΩΥΤΟΩ1Ξ-Ψ38)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 3/11/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 12/11/2021 (prosl.enstasi@asep.gr)