Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 17.02.2023

Απόφαση Δημάρχου Σαρωνικού για ορισμό αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

Σημαντική Ανακοίνωση