Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 17.02.2023

Απόφαση Δημάρχου Σαρωνικού για ορισμό αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

Σημαντική Ανακοίνωση