Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Νέα

Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις του Δήμου Σαρωνικού

Φίλτρα Χρονολογιών

Αναβολή της 10ης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του…
Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού εσόδων - εξόδων και…
Διαβούλευση στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Σαρωνικού
Αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων νερού στις Δημοτικές Ενότητες του…
Πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου…
Ανακοίνωση- Αναβολή της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας…
Αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων νερού στις Δημοτικές Ενότητες του…
Ανάρτηση πράξης αναλογισμού στα Ο.Τ. 158,159 κλπ και…
Προσεχώς νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα voucher ανέργων προσωπικού ασφαλείας…
Αναβολή της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας…
Eγγραφή στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών (φυτοϋγειονομικό μητρώο) του…
Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και…
Σημαντική Ανακοίνωση