Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Νέα

Ευρώπη για τους πολίτες

Δείτε Περισσότερα
Κυριακή 26.09.2010

Χαιρετισμός Δημάρχου

«ΑνοιχτοίΟρίζοντεςστηνΕκπαίδευση»
“Open Horizons in Education”
 
26/09 – 06/10/2010
 
 Χαιρετισμός  Δημάρχου
Mayor presentation
 
Αγαπητέδημότηδημότισσα   – Dearresidents of our Municipality
Αγαπητοίεπισκέπτες, προσκεκλημένοιαπότιςαδελφοποιημένεςπόλειςVillaCastelliτηςΙταλίας, VilledeGaronsτηςΓαλλίαςandΜέσαΓειτονιάτηςΚύπρου 
Dear visitors, international guests of the twinning cities Villa Castelli (Italy), Ville de Garons (France) and Mesa Yitonia  (Cyprus)
Κυρίεςκαικύριοι- Ladies and gentlemen
 
Σας καλωσορίζουμε στις εκδηλώσεις του προγράμματος «Ανοιχτοί Ορίζοντες στην Εκπαίδευση» που πραγματοποιείται στο Δήμο μας με την υποστήριξη του  Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους Πολίτες»
Wewelcomeyouin the events of the Programme “Open Horizons in Education” organized in our Municipality withthe support of the Europe for Citizens’ Programme of the European Union
 
 
Σε  καιρούς  επικοινωνιακά  δύσκολους και  σε  μια  εποχή αποξένωσης φοβίας  και  προβληματισμού ,  απέναντι  σε  ανθρώπους που  ζητούν  έναν  καλύτερο  τρόπο  ζωής  ,  για  αυτούς  και  για  τα  παιδιά  τους 
 
In a period difficult for communication, characterized by marginalization, fear and reflection against people aiming at a better way of life, for themselves as well as for their children,   
 
τολμήσαμε  να  υλοποιήσουμε  ένα  καινοτόμο  πρόγραμμα που  θα  μπορέσει να  βάλει  την  βάση  στην  επικοινωνία  και  στην  κοινή  πορεία επιβίωσης  μεταξύ  των  λαών.
We dared to implement an innovative programme,able to put the bases for development of relations and a common course of living among populations.
 
Η  γλώσσα  δεν  είναι  μόνο  επικοινωνιακός  τρόπος  , είναι  μέσο  διάδοσης του  πολιτισμού ,  των  ηθών  και  των  εθίμων  κάθε  χώρας.
Language isn’t a communication way only. It is a mean of distribution of culture, customs and behaviors of each country.
 
Είναι  μέσο  προβολής  και  αναγνώρισης  κάθε  χώρας  που  προσπαθεί  να   αναπτύξει  αξίες  και  ιδανικά που  θα  συμφιλιώσουν , τους  λαούς  που  συνυπάρχουν.
It’s a way of visibility and recognition of each member state making efforts to create values and principles that strengthen the coexistence of populations.
 
Πιστεύοντας ότι  το  πολιτιστικό  στοιχείο και  παράλληλα  ο  Διαπολιτισμικός  διάλογος είναι  αυτός  που  φέρνει πληθυσμούς  πιο  κοντά και  σε κοινές  πορείες τρόπου ζωής ,
Considering that cultural characteristics and at the same time intercultural dialogue could bring people together in common ways of life,
 
δώσαμε βάση  στην  εκμάθηση  της  γλώσσας υποδοχής, από την  πιο μικρή παιδική  ηλικία  εκπαίδευσης , μέσα  από  αυτά  τα  στοιχεία που αναδεικνύουν  τον  πολιτισμό ,  Μέσα  από  την  μουσική  και  το  τραγούδι.
we emphasized the host country language teaching to children,aged between 3 – 9 years old,at the smaller age-related scale of education, through music and singing that  elect the civilization.  
 
Ελπίζοντας ότι  ο τρόπος  αυτός  θα  τονώσει  το  εκπαιδευτικό  σύστημα ,  θα  αναβαθμίσει  τις  παιδαγωγικούς  μεθόδους διδασκαλίας ,  θα  αποδυναμώσει κάθε  είδος ξενοφοβίας και  θα φέρει  γονείς  και  παιδιά, ημεδαπούς και παιδιά μεταναστών, σε  μια  κοινή  πορεία διαβίωσης.
We hope that our way will empower the educational system, upgrade the teaching methods, undermine any xenophobia and bring together parents and pupils, nationals and migrant children, in a common course of life.
 
Με την  συμμετοχή  εκπροσώπων  από  τις  αδελφοποιημένες  VilledeGarons  της  Γαλλίας , VillaCastelliτης Ιταλίας και  Μέσα  Γειτονία  της  Κύπρου  δίνουμε  άλλη  διάσταση  στην  προσπάθεια  αυτή .
With the participation of representatives of the twinned cities VillaCastelli(Italy), VilledeGarons(France) and Mesa Yitonia (Cyprus) we give another dimension in this effort.
 
Ευχαριστώ όλους  όσους  βοήθησαν  και συνεχίζουν  να  βοηθούν  σε  αυτή  την  προσπάθεια.
I thank all that they helped and they continue helping in this effort. 

Σημαντική Ανακοίνωση