Δήμος
Σαρωνικού
Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Δημοσιεύσεις

Δευτέρα 28.03.2022

Διακήρυξη ανάδειξης αναδόχου για την απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσό προσφοράς προς τον Δήμο σε ευρώ (€) από αποσυρόμενο όχημα