Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Δευτέρα 28.03.2022

Διακήρυξη ανάδειξης αναδόχου για την απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσό προσφοράς προς τον Δήμο σε ευρώ (€) από αποσυρόμενο όχημα

Σημαντική Ανακοίνωση