Δήμος
Σαρωνικού
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Τετάρτη 26.10.2022

Διακήρυξη ανάδειξης αναδόχου για την απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσόν προσφοράς προς το Δήμο σε ευρώ (€) ανά αποσυρόμενο όχημα

Σημαντική Ανακοίνωση