Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Δευτέρα 30.05.2022

Διακήρυξη ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: “Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των νομικών προσώπων αυτού για 3 έτη”

Σημαντική Ανακοίνωση