Δήμος
Σαρωνικού
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Δευτέρα 11.12.2023

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης – Προμήθεια υδρομέτρων και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών – Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών – Προμήθεια φρεατίων ύδρευσης”

Σημαντική Ανακοίνωση