Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Δευτέρα 1.04.2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των ορίων μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (3η ΔΡΑΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΠ”»

Σημαντική Ανακοίνωση