Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Τρίτη 12.03.2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των ορίων μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσίας «Έξοδα για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, στειρώσεις, νοσηλεία, συλλογή κλπ)-Μεταφορές αδέσποτων ζώων σε μονάδες περίθαλψης και νοσηλείας τους (Ταξί ζώων)»

Σημαντική Ανακοίνωση