Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Πέμπτη 13.10.2022

Διακήρυξη διεθνή δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων έργου Δήμου Σαρωνικού»

Σημαντική Ανακοίνωση