Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Παρασκευή 17.06.2022

Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου από το ΝΠΔΔ “Αριστόδικος” του Δήμου Σαρωνικού για τη στέγαση του Α’ ΚΑΠΗ Καλυβίων

Σημαντική Ανακοίνωση