Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Δευτέρα 13.02.2023

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου από το ΝΠΔΔ “Αριστόδικος” του Δήμου Σαρωνικού

Σημαντική Ανακοίνωση