Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Δημοσιεύσεις

Πέμπτη 22.04.2021

Διακήρυξη για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο: “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Σαρωνικού”