Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Δευτέρα 20.11.2023

Διακήρυξη για Σύμβαση της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

Σημαντική Ανακοίνωση