Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

Δημοσιεύσεις

Πέμπτη 19.08.2021

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σαρωνικού