Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

Δημοσιεύσεις

Τρίτη 27.07.2021

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο “Εργασίες διαμόρφωσης ραμπών και WC ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια Δήμου Σαρωνικού”