Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Πέμπτη 29.09.2022

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ “Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ” ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ “Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ” ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ»

Σημαντική Ανακοίνωση