Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Τρίτη 30.08.2022

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστούν τμήματα των υπηρεσιών ύδρευσης και καθαριότητας της Δ.Κ. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι από 31 Αυγούστου 2022 έως 19 Σεπτεμβρίου 2022, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καταθέτοντας αίτηση στο όνομα του ιδιοκτήτη, στην οποία θα περιγράφεται το ακίνητο που διατίθεται και όλα τα νόμιμα έγγραφα. (Η κατάθεση αίτησης θα γίνει στο πρωτόκολλο του Δήμου).

Σημαντική Ανακοίνωση