Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

Δημοσιεύσεις

Πέμπτη 2.09.2021

Δημοσιοποίηση στοιχείων για τον διαγωνισμό του έργου “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Σαρωνικού” [21REQ008034328/2021-01-21] συνολικού προϋπολογισμού 137.100,00 €