Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Πέμπτη 31.03.2022

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για το διαγωνισμό του έργου: “Προσαρμογή των λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Σαρωνικού στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017”

Σημαντική Ανακοίνωση