Δήμος
Σαρωνικού
Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 18.03.2022

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για τον διαγωνισμό του έργου “Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικά κτήρια του Δήμου Σαρωνικού”

Δείτε τη διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
“Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικά κτήρια του Δήμου Σαρωνικού”, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://saronikoscity.gr/wp-content/uploads/2022/03/000_%CE%A4%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B7_ALL__22PROC010242874.pdf