Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

Νέα

Σάββατο 29.12.2018

Δημοτικό συμβούλιο 22η Συνεδρίαση 27/11/2018 Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2019