Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Νέα

Βίντεο Συνεδριάσεων

Δείτε Περισσότερα
Σάββατο 29.12.2018

Δημοτικό συμβούλιο 22η Συνεδρίαση 27/11/2018 Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2019

Σημαντική Ανακοίνωση