Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Νέα

Ευρώπη για τους πολίτες

Δείτε Περισσότερα
Πέμπτη 23.09.2010

Εισήγηση Υπεύθυνου Οργάνωσης Προγράμματος

ΕΙΣΗΓΗΣΗΥΠΕΥΘΥΝΟΥΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
GENERAL INTRODUCTIONOF THE CHIEF OF ORGANIZATIONAL COMMITTEE

Κυρίες και Κύριοι,

  • Οι φυσιολογικές δυσκολίες εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής από τα παιδιά των μεταναστών στα κ-μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • Η αδυναμία να προσαρμοστούν άμεσα στη σχολική ζωή και να αποδεχτούν αυτόματα την εθνική και ευρωπαϊκή κουλτούρα,
  • Τα βίαια αποτελέσματα, περιορισμένων ευτυχώς, εθνικοκεντρικών συμπεριφορών που σημειώνονται κατά καιρούς, συμπτώματα του φόβου κάποιων για τους κινδύνους που κρύβει η παγκοσμιοποίηση ως προς την διατήρηση της εθνικής ομοιογένειας,
  • Η περιορισμένη διαπολιτισμική εκπαίδευση που παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία όλων των χωρών,
  • Η ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος πανευρωπαϊκά σε εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ικανό να διαχειριστεί   αποτελεσματικά την πολιτισμική πολυμορφία στη σχολική τάξη,
  • Η έλλειψη σε διαπολιτισμικές δομές και υπηρεσίες, διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό υλικό και σύγχρονα μεθοδολογικά παιδαγωγικά εργαλεία διδασκαλίας των μαθημάτων στις χώρες υποδοχής, σε μαθητές με διαφορετικό εθνοτικό, φυλετικό, γλωσσικό και θρησκευτικό υπόβαθρο, και τέλος
  • Η ανύπαρκτη σχεδόν αξιοποίηση της γλώσσας και του πολιτισμού των χωρών προέλευσης,  

 
οδηγούν τα παιδιά των μεταναστών στην περιθωριοποίηση και στην αποξένωση,
αποδυναμώνουν τα κίνητρα για εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής και  αναπαραγωγή του προφορικού και γραπτού τους λόγου,
γενικά χειροτερεύουν τις μαθησιακές τους επιδόσεις και την ένταξη τους στο υφιστάμενο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα,
αυξάνουν τη μαθητική διαρροή και την ολική εγκατάλειψη του σχολείου,
λειτουργούν αρνητικά ως προς την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής τους συνείδησης, δυσκολεύοντας την ενσυνείδητη πρόσληψη στοιχείων του πολιτισμού της χώρας υποδοχής, αλλά και την υποστήριξη των πολιτισμικών τους χαρακτηριστικών,
-υποβαθμίζουν όσες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται για ομαλή προσαρμογή και μελλοντική ένταξη στην κοινωνία,
-δημιουργούν διαπολιτισμικές εντάσεις και συγκρούσεις ταυτότητας που διαταράσσουν τον κοινωνικό ιστό και απειλούν την ευμάρεια, την ειρήνη και τη δημοκρατία στις τοπικές αλλά και στις εθνικές κοινωνίες,
-υπονομεύουν κάθε προσπάθεια κατανόησης των πλεονεκτημάτων της πολιτισμικής πολυμορφίας της Ευρώπης, που ευνοεί την ενότητα στο εσωτερικό της,
αντιτίθενται στην ιδέα για τη διαμόρφωση μίας ενιαίας ενεργής ιθαγένειας, βασισμένης σε κοινά πιστεύω, αρχές, αξίες και συμπεριφορές και προσανατολισμένης στην ανεκτικότητα και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικά ανθρώπων σε κάθε κράτος ξεχωριστά και στην Ευρώπη ως σύνολο.
 
Έτσι, η ανάπτυξη ενός γόνιμου και ουσιαστικού διαπολιτισμικού διαλόγου στον τομέα της εκπαίδευσης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινών μεταξύ των κρατών – μελών καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων, ικανών να προάγουν περαιτέρω τη σχετική συζήτηση, που έχει ήδη ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο σχετικά με την αξία της ανάπτυξης της διαπολιτισμικής συνείδησης των παιδιών των μεταναστών, τίθεται στο κέντρο του προβληματισμού όλων των εκδηλώσεων που αναλαμβάνει ο Δήμος Καλυβίων στο πλαίσιο του προγράμματος του «Ανοιχτοί ορίζοντες στην εκπαίδευση – Καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθησης της γλώσσας υποδοχής σε παιδιά μεταναστών μέσα από τη μουσική και το τραγούδι».
 
Διότι η μουσική και το τραγούδι, όπως και κάθε μορφής τέχνη, έχουν τη δύναμη και την ικανότητα να αφήνουν τα ίχνη τους μέσα μας, όταν μας ακουμπήσουν.
 
Το Πρόγραμμα υλοποιείται με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας από κοινού με πολίτες των ευρωπαϊκών κοινωνιών των πόλεων VillaCastelliτης Ιταλίας, Garonsτης Γαλλίας και Μέσα Γειτονιά της Κύπρου που έχουν αδελφοποιηθεί με το Δήμο.
 
Όλοι θεωρούμε ότι εκπαιδευτικά προγράμματα σαν αυτό:
– ενταγμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και πέραν αυτού,
– ενισχυμένα με άλλες σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας, που αξιοποιούν το πολιτισμικό υπόβαθρο των μεταναστών μαθητών, αλλά και τις όποιες μαθησιακές, επικοινωνιακές και κοινωνικές ικανότητες τους, και
– εμπλουτισμένα με ποικίλες άλλες διαπολιτισμικές δράσεις διαπαιδαγώγησης  και εκπαίδευσης πάνω σε στοιχεία των εθνικών πολιτισμών (π.χ. επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους),
 
 
τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα λοιπόν,
-κινητοποιούν τους μικρούς μετανάστες μαθητές μέσω ενός σύγχρονου εργαλείου επικοινωνίας, όπως είναι η μουσική και το τραγούδι, ώστε να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να
μάθουν τη γλώσσα της νέας τους πατρίδας, να επικοινωνήσουν και να καλλιεργήσουν ισότιμες σχέσεις με τους συμμαθητές τους, άλλους μετανάστες αλλά και ημεδαπούς,
-τους βοηθούν στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της ενδυνάμωσης τους από την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία,  
-οδηγούν στην αναγνώριση και στον σεβασμό των δικαιωμάτων τους ως παιδιά, ανεξάρτητα από χώρα προέλευσης, γλώσσα και θρησκεία, και
-περιορίζουν τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, τα ξενοφοβικά σύνδρομα, τα φαινόμενα βίας και τις λοιπές παραβατικές συμπεριφορές, αρχικά στο περιβάλλον του σχολείου και μελλοντικά εκτός αυτού. 
 
Ο Δήμος Καλυβίων ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες, πολύ περισσότερο τους ξένους προσκεκλημένους μας, χωρίς την παρουσία των οποίων το Πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί, με την ευχή να αποτελέσει απαρχή για την ενίσχυση της μεταξύ τους δυναμικής συνεργασίας σε μία περισσότερο δομημένη, πολύπλευρη και μακρόχρονη εταιρική σχέση πάνω και σε άλλα θέματα δημόσιας πολιτικής που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Ευχόμαστε τέλος οι πρωτοβουλίες μας αυτές να σηματοδοτήσουν την έναρξη συναφών εκδηλώσεων μεταξύ και άλλων ευρωπαϊκών Δήμων, αλλά και μεταξύ αυτών και των εκάστοτε αρμοδίων εθνικών και κρατικών φορέων.
 

Σημαντική Ανακοίνωση