Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Επιτροπές

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Με την αριθμ. 57β/2011 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού προχώρησε στη συγχώνευση των ακόλουθων Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

 1. 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Καλυβίων
 2. 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Καλυβίων
 3. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού, Νηπιαγωγείου και 2ου Νηπιαγωγείου Αναβύσσου
 4. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Παλαιάς Φώκαιας
 5. Σχολική Επιτροπή Κουβαρά
 6. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού, Νηπιαγωγείου και 2ου Νηπιαγωγείου Σαρωνίδας

και τη σύσταση ενός ενιαίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού».

Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι:

 • η διαχείριση των πιστώσεων που θα της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ.)
 • η αμοιβή καθαριστριών
 • η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους
 • η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά  είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες
 • η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων καθώς και
 • η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού διοικείται από 15μελές Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους:

 1. Δημητρίου Σπυρίδων (Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
 2. Γεωργοπούλου Παναγιώτα  (Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
 3. Αδάμης Μιχάλης (Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
 4. Μιχαηλίδου –Τσιγαρίδου Σοφία (Δημοτική Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
 5. Μπούτσης Βασίλειος  (Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
 6. Γκίνη Μαρία (Δημοτική Σύμβουλος Μειοψηφίας)
 7. Καρούμπαλη Ακριβή ( Δημότης πρόταση Μειοψηφίας)
 8. Λεμπέσης Κυριάκος (Δ/ντής 4ου Δημ. Σχολείου Καλυβίων)
 9. Βλάχου Μαριέλενα (Δ/ντρια 2ου Δημ. Σχολείου Καλυβίων)
 10. Νικολαΐδου Δέσποινα (Εκπρ. Ένωσης Γονέων)
 11. Χουλιαράς Θεόδωρος (Εκπρ. Ένωσης Γονέων)
 12. Κυνηγαλάκης Χαράλαμπος (Εκπρ. Ένωσης Γονέων)
 13. Κουφογιάννη Φωτεινή  (Εκπρ. Ένωσης Γονέων)
 14. Χατζή Σωτηρία (Εκπρ. Ένωσης Γονέων)
 15. Γώγουλος Γεώργιος (Δημποτης)

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας:
Μάνου Δήμητρα και Κωνσταντινίδου Καλλιόπη

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο Δημητρίου Σπυρίδωνας.Αντιπρόεδρος ορίζεται η Γεωργοπούλου Παναγιώτα.

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με την αριθμ. 57β/2011 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού προχώρησε στη συγχώνευση των ακόλουθων Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 1. 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Καλυβίων
 2. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αναβύσσου
 3. Σχολική Επιτροπή Λυκείου Αναβύσσου
 4. Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Σαρωνίδας

και τη σύσταση ενός ενιαίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού».

Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι:

 • η διαχείριση των πιστώσεων που θα της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ.)
 • η αμοιβή καθαριστριών
 • η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους
 • η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά  είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες
 • η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων καθώς και
 • η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού διοικείται από 15μελές Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους:

 1. Χαρίτος Εμμανουήλ(Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας), ως Πρόεδρο
 2. Αποστόλου Απόστολος (Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας),ως Αντιπρόεδρο
 3. Λιοδακάκης Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
 4. Μπουκοβάλας Ηλίας (Δημοτική Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
 5. Κωνσταντέλος Ανδρέας (Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας) με αναπληρωτή την κα Καραούζα Φωτεινή
 6. Ράπτη Αγγελική (Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας)με αναπληρωτή την κα Σημαιοφορίδου Βασιλική
 7. Δούρος Παναγιώτης (Δημότης)
 8. Κολαξής Γεράσιμος (Δημότης)
 9. Παπακωνσταντίνου Μαρίνα (2ο Γυμνάσιο Καλυβίων)
 10. Σπέντζο Ιωάννη( 1ο Λύκειο Καλυβιων)
 11. Τροχίδου Βασιλική (Ένωση Συλλόγων Γονέων)
 12. Σπονδυλίδη Αγγελική ( Ένωση Συλλόγων Γονέων)
 13. Κατσούλη Πηνελόπη ( Ένωση Συλλόγων Γονέων)
 14. Φραγκιαδουλάκης Δημήτριος (Ένωση Συλλόγων Γονέων)
 15. 1 εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ορίζεται ο κ. Χαρίτος Εμμανουήλ.Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Αποστόλου Απόστολος.

Εκτελεστική Επιτροπή

Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο (ο Δήμος Σαρωνικού έχει έξι αντιδημάρχους) συνίσταται εκτελεστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου.
Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος. Στις συνεδριάσεις καλούνται και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων ή της τοπικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που τις αφορά ειδικά, καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Υπάλληλος του δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.

Αρμοδιότητες
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α). Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
β). Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
γ). Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη υλοποίησής του.
δ). Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.
ε). Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
στ). Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
ζ). Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
η). Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.
θ). Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
ι). Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.

Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από έξι (6) μέλη αν το συμβούλιο έχει είκοσι επτά (27) μέλη (όπως ισχύει για το Δήμο Σαρωνικού). Σε αυτήν την περίπτωση δύο (2) μέλη εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού είναι ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου.

Τακτικά Μέλη

 1. Βασίλειος Μπούτσης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 2. Χρήστος Γκίνης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 3. Ευάγγελος Ζεκάκος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 4. Δημήτριος Παπαχρήστου (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 5. Σάββας Ακούσογλου (σύμβουλος μειοψηφίας)
 6. Μαρία Κόλλια (σύμβουλος μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Μαρία Γκίνη (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 2. Δήμητρα Ράπτη (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 3. Ακριβή Καρούμπαλη - Καραμάνη (σύμβουλος μειοψηφίας)
 4. Αικατερίνη Παπασταμέλου - Γκούμα (σύμβουλος μειοψηφίας)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από έξι (6) μέλη αν το συμβούλιο έχει είκοσι επτά (27) μέλη (όπως ισχύει για το Δήμο Σαρωνικού). Σε αυτήν την περίπτωση δύο (2) μέλη εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαρωνικού είναι ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Κυριακόπουλος.

Τακτικά Μέλη

 1. Ηλίας Πατσιαούρας (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 2. Χαράλαμπος Γαλάνης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 3. Αθανάσιος Καραγιάννης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 4. Νικόλαος Πουλόπουλος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 5. Ηλίας Μπουκοβάλας (σύμβουλος μειοψηφίας)
 6. Εμμανουήλ Χαρίτος (σύμβουλος μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Ευάγγελος Ζεκάκος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 2. Κωνσταντίνος Γκίκας (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 3. Σταμάτιος Γκίνης (σύμβουλος μειοψηφίας)
 4. Δημήτριος Λιοδακάκης (σύμβουλος μειοψηφίας)

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου,
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο,
γ)  Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών,
δ)  Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.