Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Πέμπτη 15.02.2024

Γνωσοποίηση πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα λειτουργιάς της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια της ψηφιακής τεχνολογίας σε έκτακτες περιπτώσεις

Σημαντική Ανακοίνωση