Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Δημοσιεύσεις

Διαγωνισμοί/Δημοπρασίες

Δείτε Περισσότερα
Πέμπτη 15.02.2024

Γνωστοποίηση πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συμβούλου αποφοίτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στον τομέα της επικοινωνίας και της παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού σε σχέση με τη δημοτική δράση

Σημαντική Ανακοίνωση