Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Νέα

Ευρώπη για τους πολίτες

Δείτε Περισσότερα
Πέμπτη 23.09.2010

Invitation

“OPENHOR” programme
 “Open Horizons in Education”
Innovative educational programme of host countries language teaching to migrant’ children through music and singing
 
INVITATION
The Mayor of  Kalivia Municipality looks forward to your active participation in
 
 
26/09/2010 – 30/09/2010 ( Town  Hall )
Open discussion meeting among citizens, immigrants, local unions and groups of citizens, migrants’ communities, unions of pupils’ parents, non governmental organizations (NGOs) and other interesting people and representatives of the responsible ministriescivic society of the twinning cities of Villa Castelli(Italy), Ville de Garons(France) and Mesa Yitonia (Cyprus). Topic issue: The evolution of multicultural societies  and the new data in education.
01/10/2010 – 05/10/2010  (  Town  Hall  )
Experts work meetingamong teachers, music educators, musicians, actors, music instructors, and other experts on that issue. Topic issue on how a music and singing educational programme could be an innovative programme of host countries language teaching to migrant’ children aged 3 – 9 and contribute in the management of multifaceted school class.
06/10/2010 – 10/10/2010 (  Kalivia  schools )
Laboratory of migrants’ children,where pupilsaged between 3 – 9 years old, residing in the twinning cities, will enjoy the results of the implementation of the first draft of thisinnovative educational programme

Σημαντική Ανακοίνωση