Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

Νέα

Τρίτη 23.11.2021

Κοινό μήνυμα Πέτρου Φιλίππου, Γιώργου Σωφρόνη, Χρήστου Τσιγαρίδα για την απογραφή πληθυσμού

– Απογραφόμαστε όλοι
– Ισχυροποιούμε τον Δήμο μας
– Είναι μια πράξη συλλογικής ευθύνης