Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Νομικό Πρόσωπο

Νομικό Πρόσωπο

"Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού"

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού με την αρ. 44/2011 απόφασή του, προχώρησε στη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την ονομασία “Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού”.

Ο Δήμος Σαρωνικού προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Καλυβίων, Αναβύσσου και των Κοινοτήτων Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας και Κουβαρά.
Το νέο Νομικό Πρόσωπο προήλθε από τη συγχώνευση των εξής Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που λειτουργούσαν στους ανωτέρω Δήμους και Κοινότητες:

 • “Πνευματικό και Εκπολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής”.
 • “Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής (περιοχή Λαγονησίου)”.
 • “Δημοτική Φιλαρμονική Καλυβίων”.
 • “Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων”.
 • “Κοινοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης της Κοινότητας Κουβαρά”.
 • “Αθλητικός Οργανισμός Καλυβίων”.
 • “Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Καλυβίων”.
 • “Κοινοτικός Παιδικός Σταθμός Κοινότητας Αναβύσσου”.
 • “Α΄ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλυβίων”.
 • “Β΄ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλυβίων”.
 • “Γ΄ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλυβίων στην παραλιακή περιοχή του Δήμου”.
 • “Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής”.
 • “Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας”.

Πρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέγεται ο κ. Πουλόπουλος Νικόλαος

 • Αντιπρόεδρος του νομικού προσώπου εκλέγεται ο κ. Ζεκάκος Ευάγγελος
 • Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Δημότες:
 • Ράπτη Δήμητρα (Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
 • Γκίνη Μαρία (Δημοτική Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
 • Πατσιαούρας Ηλίας (Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
 • Κολοκοτρώνης Αλέξανδρος (Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας)
 • Γαλανοπούλου Σουλτάνα (Δημότης πρόταση Μειοψηφίας)
 • Μωραϊτόπουλος Ιάσωνας (Δημότης)
 • Καγιάννη Μαρία (Δημότης)
 • Καλογεροπούλου Μαρία (Δημότης)
 • Κατσούλη Σταματίνα (Δημότης)
 • Αυγέρου Μαρίνα (Δημότης)
 • Λοπατατζίδου Αικατερίνη (Δημότης)
 • Αμοιρίδου Σοφία (Δημότης)
 • Μιχάλη Ελένη (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας:
Κόλλιας Μιχαήλ και Τσιγαρίδας Χρήστος

Β. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.
Γ.  Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.
Δ.  Η θητεία των μελών είναι 2 έτη.

Σημαντική Ανακοίνωση