Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

Δημοσιεύσεις

Πέμπτη 11.11.2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων (και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του) και εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων με θητεία από 8/11/2021 έως 31/12/2023