Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Δημοσιεύσεις

Πέμπτη 16.09.2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ συνεδρίασης Οικ. Επιτροπής Δ. Σαρωνικού (παρασκευή 17.9.2021, ώρα 09:00 – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)