Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

Πρόσωπο

Κόλλια Μαρία

Εκλέγεται Δημοτική Σύμβουλος από το 1990 έως και σήμερα.
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καλυβίων από το 1995 έως το 2010. Κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών κύριο μέλημά της ήταν η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και η προαγωγή των θεμάτων του Δήμου, καλλιεργώντας πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ. μέσα σε πλαίσια ευπρέπειας και αποφυγής εντάσεων.
Παράλληλα από το 1995 έως και σήμερα είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού και υπεύθυνη των Παιδικών Σταθμών και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλυβίων.
Από το 1990 έως σήμερα έχει συμβάλλει αποτελεσματικά στην καλή λειτουργία των σχολείων, ως μέλος των σχολικών επιτροπών του Δήμου .
Με γνώμονα την ανάδειξη του ρόλου της γυναίκας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ευαισθησία στα θέματα του πολιτισμού και της ποιοτικής αναβάθμισης της ζωής του τόπου, θα συνεχίσει δυναμικά να προσφέρει τις υπηρεσίες της και στο νέο Δήμου Σαρωνικού, με εφόδια τη γνώση και την εμπειρία.