Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

Πρόσωπο

Σωφρόνης Γεώργιος

Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (ACG)

Πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού 2014_2019

Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου Σαρωνικού 2019_2023 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Αυτοδιοίκησης ΠΕΤΑ Α.Ε.

Μέλος του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), Πρόεδρος της Επιτροπής Διασύνδεσης  Δήμων & Ευρύτερης Περιφέρειας – ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2019 Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής

Δημοτικός Σύμβουλος Καλυβίων από το 2006

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τεχνικής Υπηρεσίας για το 2009

Αναπληρωτής Δημάρχου 2009

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Καλυβίων & Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Καλυβίων

Συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα: NARPIMED (Natural Risk Prevention in Mediterranean Countries) – INCA (Πρόληψη κινδύνων και μείωση των απωλειών με την ενσωμάτωση δομικών και μη μέτρων και δράσεων)

Μέλος ΔΣ: Γ’ ΚΑΠΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Αντιπρόεδρος του ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ”

Γεν. Γραμματέας του ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ “ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ”

Συντάκτης της τοπικής εφημερίδας “ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΕΝ ΠΛΩ”