Δήμος
Σαρωνικού
Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 5.11.2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 18ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (4/11/2021) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ