Δήμος
Σαρωνικού
Σάββατο 17 Απριλίου 2021
Live Συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύσεις

Τετάρτη 7.04.2021

Πίνακας αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού (συνεδρίαση στις 2-4-2021 που διεκόπη και συνεχίστηκε στις 5-4-2021)