Δήμος
Σαρωνικού
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 17.11.2023

Πίνακας αποφάσεων της κατεπείγουσας (δια περιφοράς) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 17-11-2023

Σημαντική Ανακοίνωση