Δήμος
Σαρωνικού
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 24.02.2023

Πίνακας αποφάσεων της κατεπείγουσας συνεδρίασης δια περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 23-02-2023

Σημαντική Ανακοίνωση