Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Δημοσιεύσεις

Τετάρτη 21.12.2022

Πίνακας αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Παλαιά Φώκαια στις 19-12-2022

Σημαντική Ανακοίνωση