Δήμος
Σαρωνικού
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Δημοσιεύσεις

Παρασκευή 13.08.2021

Πίνακας αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» Δήμου Σαρωνικού κατά την 8η συνεδρίαση στις 13-08-2021