Δήμος
Σαρωνικού
Σάββατο 17 Απριλίου 2021
Live Συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύσεις

Δευτέρα 5.04.2021

Πίνακας αποφάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας στις 31-3-2021